Spawanie linii odwodnienia wewnętrznego

Zdając sobie sprawę, że połączenie spawane wymaga specjalnych warunków pracy i kwalifikacji personelu, zespół specjalistów Standartpark chętnie pomoże klientom w montażu linii, ich spawaniu i obróbce na ich obiektach budowlanych.

Spawanie linii odwodnienia wewnętrznego Spawanie linii odwodnienia wewnętrznego Spawanie linii odwodnienia wewnętrznego

Metody spawania

Najbardziej niezawodnym sposobem łączenia korytek ze stali nierdzewnej jest połączenie spawane z następująca właściwą obróbką.

W praktyce, spawanie może być wykonane za pomocą jakichkolwiek metod, lecz najbardziej korzystne jest spawanie łukowe za pomocą elektrody nietopliwej w atmosferze gazu obojętnego (TIG).

Podczas spawania wyrobów walcowanych ze stali austenitycznej należy brać pod uwagę następujące różnice w ich właściwościach fizycznych od właściwości wyrobów walcowanych ze stali węglowej:

  • oporność właściwa jest około sześć razy większa;
  • temperatura topnienia około 100°C niższa;
  • przewodność cieplna wynosi około jednej trzeciej odpowiedniego wskaźnika wyrobów walcowanych ze stali węglowej;
  • współczynnik rozszerzalności cieplnej według długości około 50% większy.

Obróbka spoin

Na powierzchni spawanych części w sąsiedztwie spoiny tworzona jest porowata warstwa tlenkowa, która zawiera głównie tlenki żelaza i chromu. Warstwa ta znacznie zmniejsza odporność połączenia na korozję, ponieważ pod warstwą tlenkową powstaje strefa o zmniejszonej zawartości chromu. Aby odporność na korozję spoiny i powierzchni otaczającej spoiny była tak wysoka, jak materiału podstawowego, warstwę tlenkową i strefę o zmniejszonej zawartości chromu należy usunąć poprzez trawienie.

Trawienie jest najbardziej skuteczną merodą dalszej obróbki spoin. Wykonane prawidłowo, trawienie umożliwia wyeliminowanie strefy o zmniejszonej zawartości chromu.

Trawienie odbywa się przez zanurzenie lub powierzchniowych nanoszenie roztworów trawiących na wyroby spawane lub powlekanie spoin specjalnymi pastami trawiącymi.

Doprowadzenie stopnia chropowatości spoiny do odpowiedniego wskaznika pozostałej blachówki poprzez szlifowanie lub polerowanie po wytrawieniu, dodatkowo zwiększa odporność konstrukcji na korozję.

Do obróbki mechanicznej stali nierdzewnej należy używać taśm szlifierskich, tarczy, szczotek, itp. tylko specjalnie przeznaczonych do obróbki wyrobów walcowanych ze stali nierdzewnej.

Zamów usługę

Zamów połączenie zwrotne

Your name and middle name*
Your phone*
Point of interest

Zadaj pytanie

Your name and middle name*
Your e-mail*
Контактный телефон
Your region*
Point of interest

Autoryzacja

Login:
Has?o:
Zapami?taj mnie
Login As
You can log in if you are registered at one of these services: