+48 158 141 140

standartpark

KORYTKO ODWADNIAJĄCE SPARK Z KRATĄ PLASTIKOWĄ KL.А (KOMPLET)

CHARAKTERYSTYKI I OPIS

Korytko odwadniające Spark z kratą plastikową kl.А (komplet)

Parametry
Artykuł: 08818
Materiał: plastik
Wymiary: 1000x135x70
Przekrój hydrauliczny: DN100

Sprawdź cenę u menedżera biura

Informacje dodatkowe:

Montaż kraty

 

Mocowanie kraty do korytka jesr dokonywane za pomocą:

  • Obecności na powierzchni miejsc osadzenia korytka 20-tu podwójnych mocowań w kształcie litery Т (po 10 z każdej strony wyrobu);
  • Вbrak pionowego przesunięcia kraty względem korytka zapewniany jest przez obecność występów na bocznych listwach korytka i bocznych powierzchniach kraty (po 10 z każdej strony wyrobu);
  • Poprzecznych żeber usztywniających na kracie, które służą także jako zamki do niezawodnego mocowania i zapobiegają poziomemu przesunięciu kraty.

Korytko – widok od dołu

Na dolnej stronie korytka – schemat montażu (etapy)

Wybijanie miejsca pod króciec

  • Rura jest podłączana do dowolnej z 8 sekcji korytka.
  • W każdej sekcji – szablon do podłączania.

Podłączanie króćca

• Zapewnia podłączenie rury DN 110;
• Długość – 110 mm;
• Szerokość – 110 mm;
• Wysokośc – 40 mm.

Króciec Spark ПАЛВ-10.14.07-ПП
do korytka odwadniającego plastikowego
(art. 6825)

Rozpiłowywanie korytka

Korytko może zostać rozpiłowane pomiędzy dowolnymi 2 sekcjami
Umożliwi to stworzenie linii o niezbędnej długości i z minimalnym błędem

Każda z ośmiu sekcji posiada wzorniki-znaki do rozpiłowywania korytka.
Podobne znaki są również na kracie dostarczanej w zestawie z wyrobem.

Na powierzchniach bocznych korytka jest 8 sekcji
do narożnego podłączania analogicznych produktów.

Łączenie korytek na styk

Niezawodne mocowanie korytek ze sobą, przy wybudowywaniu linii, dokonywane jest dzięki obecności na powierzchniach czołowych wyrobów wpustów i zamków.

Niezawodne mocowanie korytek ze sobą, przy wybudowywaniu linii, dokonywane jest dzięki obecności na powierzchniach czołowych wyrobów wpustów i zamków.
Każda z 8 sekcji korytka posiada „zamki” do utrwalania korytek podczas łączenia na styk po rozpiłowaniu.

Montaż zaślepki

Zaślepka (art. 6821/2)
na powierzchnię czołową z wpustami

Zaślepka (art. 6821/1)
na powierzchnię czołową z zamkami

W tym celu w zaślepce wybijane jest miejsce osadzenia pod podłączenie kortyka według naniesionego wzornikiem u wyrób jest montowany w miejscu łączenia na styk korytek.

Zaślepka (art. 6821/1) także może służyć jako łącznik przy połączeniu korytek powierzchniami czołowymi o tej samej nazwie («wpust» – «wpust», «zamek» – «zamek»). Lub podłączaniu korytka na czoło «zamek» w kształcie litery T.

W celu zapewnienia uszczelnienia i niezawodnego sklejania elementów systemu wykorzystywany jest jednoskładnikowy uszczelniacz na podstawie MS-polimeru.