+48 158 141 140

Jeśli w pobliżu użytkowanego przez nas obiektu przebiega sieć kanalizacyjna, a nie jesteśmy wyposażeni w przydomową oczyszczalnię ścieków, mamy obowiązek się do niej połączyć, a organ administracji publicznej – w tym przypadku gmina – może nam to nakazać. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy musiałoby się to wiązać z koniecznością jej rozbudowy. Jak wygląda to praktyce?

Najpierw musimy załatwić szereg niezbędnych formalności

Pierwszym krokiem jest uzyskanie warunków technicznych. Wniosek o nie składamy w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym – tak samo, jak w przypadku budowy przyłącza wodociągowego. Otrzymawszy warunki techniczne musimy zdobyć jeszcze z państwowych zasobów geodezyjnych mapę naszej nieruchomości z elementami uzbrojenia. O jej udostępnienie zwracamy się do starostwa.

W tym momencie możemy zaangażować posiadającego stosowne uprawnienia projektanta, którego zadaniem jest opracowanie projektu obejmującego przebieg i techniczne warunki, Trzeba go jeszcze uzgodnić podmiotami, do których należą wszystkie przebiegające w danym miejscu pod ziemią instalacje. Gdy nasza dokumentacja jest kompletna, powinna trafić do zarządu dróg, a także do wspomnianego już przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, którego pracownicy zweryfikują, czy jest on zgodny z określonymi uprzednio warunkami.

Dopiero teraz możemy przystąpić do pracy – samodzielnie lub zlecając zadanie wykonania przyłącza wyspecjalizowanemu instalatorowi. Wszystko to niesie ze sobą pewne koszty. Największe pochłoną oczywiście prace nad wykonaniem przyłącza – zależy to od niezbędnego ich zakresu. Poza tym wydanie warunków wykonania i mapy stanowi wydatek kilkuset złotych, nieco więcej trzeba będzie zapłacić za projekt. Należy pamiętać, że na zrealizowaniu prac zadanie się nie kończy. Inspektor musi dokonać odbioru, poza tym konieczna jest inwentaryzacja geodezyjna, co razem oznacza wydatek kolejnych kilkuset złotych.

Dobry właz kanałowy żeliwny może znajdować się gdziekolwiek

Jeśli nic nie stoi jej wykonaniu na przeszkodzie, istotnym elementem będzie znajdująca się jeszcze na działce studzienka rewizyjna. Odcinek rury znajdujący się za nią możemy już określić mianem przyłącza (a jeśli jej nie ma, to od granicy naszej posesji). Pamiętajmy, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zajmować się będzie jedynie utrzymaniem infrastruktury publicznej znajdującej się w ulicy, natomiast przyłącze i instalacja do niego prowadząca to nasze zmartwienie. Nie warto więc zanadto oszczędzać na jego wykonaniu. Z reguły będzie ono znajdować się na froncie, tam też więc musi być umiejscowiona studzienka. W naszej ofercie znaleźć można zarówno pokrywę plastikową, doskonałą na trawniki i ciągi piesze, jak i właz kanałowy żeliwny, który sprawdzi się nawet tam, gdzie poruszać się będą cięższe pojazdy. Zachowaj bezproblemowy dostęp do swojej studzienki oraz pełną swobodę korzystania z powierzchni posesji! O jakości naszych wyrobów przekonało się już wielu odbiorców.