+48 158 141 140

standartpark

Katalog produkcji Standartpark

Liniowe odprowadzanie wody. Seria Basic (standardowa)

Liniowe odprowadzanie wody. Seria Drive (wzmocniona)

Liniowe odprowadzanie wody Seria Max (wzmocniona)

Punktowe odprowadzanie wody. Seria Basic (standardowa)

Punktowe odprowadzanie wody. Seria Max (wzmocniona)

Uszczelniacze

Włazy żeliwne

Włazy polimeropiaskowe

Włazy plastikowe

Wpusty i pozostałe

Płyty prasowane

Płyty spawane

Stopnie z płyt kratowych

Krawężnik drogowy

Krata trawnikowa

Krawężniki ogrodowe

Kraty przypniowe

Geokrata

Geowłóknina

Maty siatkowe stalowe

Podstawki i konstrukcje wsporcze

Aluminiowe maty wejściowe

Pręty schodowe do chodników