+48 158 141 140

Usługi

NASZE USŁUGI

Firma Standartpark oferuje szeroki wachlarz usług związanych z zagospodarowaniem terenu dla firm i osób prywatnych

DLA BUDOWNICTWA PRYWATNEGO

 • Wyjazd w teren do klienta
 • Dobór opcji odwodnienia dla Państwa działki na podstawie obliczenia hydraulicznego (SNiP 2.04.03-85).
 • Przedstawienie projektu szkicowego odwodnienia powierzchniowego.
 • Dobór i dostawa wyrobów do Państwa obiektu.
 • Montaż wyrobów lub dobór podwykonawcy.
 • Przedstawienie rekomendacji, rysunków i dokumentacji technicznej do wykonania

DLA FIRM BUDOWLANYCH I PROJEKTOWYCH

 • Produkcja wyrobów „pod zamówienie” klienta:
  • wykonanie kanałów o wyznaczonej wysokości;
  • kompletacja kanałów, studzienek wyjściami odpływowymi zgodnie z rysunkami zamawiającego, trasowanie (wykonanie) szablonów na studzienkach w celu podłączenia do nich kanałów;
  • przecinanie zestawów (ściek + kratka) pod wyznaczonym przez Państwa kątem w celu ich następującego podłączenia pod kątem.
 • Wykonanie obliczenia hydraulicznego – obliczenie wartości spływu powierzchniowego i dobór opcji odwodnienia zgodnie z SNiP 2.04.03-85 „Kanalizacja. Sieci zewnętrzne i budowle”
 • Wizyta specjalisty w obiekcie: indywidualne podejście do rozwiązania problemu.
 • Przedstawienie rozwiązania technicznego (Projekt szkicowy)
 • Dobór (zgodnie ze specyfikacją) i dostawa wyrobów do Państwa obiektu
 • Przedstawienie rekomendacji, rysunków i dokumentacji technicznej do wykonania prac montażowych

DLA PRZEDSTAWICIELI STANDARTPARK

Polityka dilerska firmy zakłada szeroki zestaw serwisowy i przywileje dla naszych partnerów. Ich szczegółowa lista zależy od statusu współpracy Standartpark i Przedstawiciela. Wśród podstawowych usług wyróżniamy:

 • Dostawę wyrobów do Państwa magazynu.
 • Szkolenia Państwa pracowników w kierunku «odwodnienie powierzchniowe» i «zagospodarowanie terenu».
 • Przeprowadzenie atestacji pracowników (on-line lub przez naszego menadżera) z przedstawieniem wyników.
 • Wsparcie marketingowe na targach oraz przekazanie naszych zasobów internetowych.
 • Przedstawienie rozwiązania technicznego (Projekt szkicowy) dla Państwa klientów.
 • Prowadzenie konsultacji dla Państwa menadżerów lub klientów podczas sprzedaży w obiekcie.