+48 158 141 140

Misja i strategia

MISJA STANDARTPARK

Zmienić wygląd naszych budynków, podwórek, ulic i miast

Być liderem krajowym w zakresie innowacji w dziedzinie zagospodarowania inżynieryjnego terenów i budynków, w celu stworzenia bezpieczeństwa i komfortowej przestrzeni życiowej.

Jesteśmy zawsze obok naszych klientów i partnerów, zapewniając wysoki poziom usług i wsparcia.

Nasza misja opiera się na czterech podstawowych wartościach:

Odpowiedzialność

Obowiązkiem społeczeństwa jest zgodnie z jej wartościami, celami i działaniami standardów moralnych i zasad społeczeństwa. Zdajemy sobie sprawę, że społeczeństwo ma prawo do stawiania swoich wymagań wobec firmy.

Uczciwość

Rygorystyczne podejście do doboru środków do realizacji celów firmy. Rzetelność w informacjach o firmie i jej działaniach, konsekwencja w relacjach z klientami, partnerami i współpracownikami jest regułą dla wszystkich naszych pracowników. Uczciwość stwarza podstawę zaufania. Ani mechanizmy prawne, ani kary finansowe nie dają takich korzyści, które zapewniają zaufane stosunki.

Orientacja na Klienta

Praca nie jest celem samym w sobie – ważne jest zaspokojenie potrzeby klienta na wszystkich etapach działalności firmy i przez wszystkich jej pracowników.

Profesjonalizm

Być najlepszym w swojej branży. Przyjść na firmę można, mając tylko chęć do pracy, pozostać w firmie przez długi czas można, jedynie stając się profesjonalistą.

Historia firmy Standartpark

Oferty pracy