+48 158 141 140

standartpark

MATERIAŁY DO ZAGOSPODAROWANIA TERYTORIUM

Zagospodarowanie terytorium dokonywane jest przy użyciu specjalnych materiałów do wzmocnienia gleby, organizacji zielonych parkingów, organizacji klombów i chodników. Szeroka gama produktów: geokrata, kraty trawnikowe i przypniowe, krawężniki, włazy rewizyjne.


LISTA SEKCJI

Krawężnik drogowy

Krawężnik drogowy jest wykorzystywany do oddzielania jezdni od chodników, trawników. Estetyka, którą zapewniają krawężniki betonowe, sprzyja ich wykorzystaniu w zagospodarowaniu terytoriów. Korzystanie z wysokiej jakości materiałów zapewnia odporność krawężników na wpływy atmosferyczne.

Krata trawnikowa

Kraty trawnikowe – to nowe rozwiązanie w zakresie zagospodarowania terenu, zapewniające pozbycie się śladów opon na trawniku, chroni glebę przed erozją. Kraty trawnikowe wzmacniają i chronią glebę dla organizacji zielonych parkingów, boisk sportowych (stadiony, korty tenisowe, pola golfowe), dróżek dla pieszych, oprócz tego, gwarantują przyjazność dla środowiska.

Krawężniki ogrodowe

Krawężnik ogrodowy jest wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego i stosuje się do zagospodarowania trawników, chodników, skwerów i obszarów w pobliżu domów prywatnych. Krawężnik służy jako rozgraniczenie między trawnikami, grządkami, klombami, dróżkami na działkach ogrodowych.

Kraty przypniowe

Kraty o zastosowaniu przypniowym są przeznaczone do zagospodarowania ulic i parków w mieście. Wykonane z wytrzymałego żeliwa, mają strukturę modułową montażu wokół pnia drzewa na brukowanych lub asfaltowanych drogach. Głównym celem krat przypniowych jest ochrona systemu korzeniowego drzew.