+48 158 141 140

O firmie

O FIRMIE STANDARTPARK

Misja Standartpark:

  • Zmienić wygląd naszych domów, podwórek, ulic i miast
  • Zagospodarowanie inżynieryjne terenów
  • Gromadzenie, oczyszczanie i odprowadzanie wody

Standartpark – to:

  • sieć handlowa Standartpark – ponad 25 biur sprzedaży w 4 krajach;
  • szeroka gama produktów do rozwiązania złożonych problemów;
  • ponad 450 pracowników;
  • własne biuro projektowe;
  • zakłady w Rosji i na Ukrainie;
  • pierwszy krajowy producent systemów odwodnienia powierzchniowego.