+48 158 141 140

Realizacje

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Obiekty budownictwa prywatnego

Odwodnienie powierzchniowe

Architektura krajobrazu

Instalacje podziemne

Obiekty budownictwa przemysłowo-publicznego

Strefa przemysłowa

Tereny sportowe, stadion

Lotnisko

Przedsiębiorstwa spożywcze

Kratki wejściowe przeciwbłotne

Pomosty kratowe

Drogi samochodowe

Realizacje

NASZE OBIEKTY

Zabudowa mieszkaniowa

Osiedla domów jednorodzinnych
Domy prywatne (doli letniskowe)

Budynki użyteczności publicznej, zagospodarowanie miasta

Centra biznesowe, hotele
Uczelnie, szkoły, przedszkola
Parki, skwery, place, aleje
Bulwary nadbrzeżne
Obiekty dzidzictwa kulturowego

Obiekty strefy handlowo-rozrywkowej

Centra handlowo-rozrywkowe
Restauracje, kluby
Domy wypoczynkowe, sanatoria

Budownictwo przemysłowe i cywilne

Zakłady, fabryki
Zakłady przemysłu spożywczego
Centra logistyczne, magazyny
Obiekty energetyczne

Infrastruktura komunikacyjna

Drogi samochodowe
Stacje benzynowe
Lotniska, pasy startowe
Stacje kolejowe, tory, metro
Porty