+48 158 141 140

standartpark

JEDNOSKŁADNIKOWY USZCZELNIACZ NA PODSTAWIE MS-POLIMERU (290 ML)

CHARAKTERYSTYKI I OPIS

Uszczelniacz MS-polimeru 112M, kartusz 290 ml

Parametry
Artykuł:G12M29-CO
pakowanie:kartusz 290 ml
Kolor:Biała albo szara tiksotropowa masa, inne kolory na zamówienie
Zastosowanie:polecany do wykorzystania do uszczelniania połączeń dylatacyjnych, styków korytek betonowych, polimerobetonowych i plastikowych, połączeń kołnierzowych ze stałi nierdzewnej

Sprawdź cenę u menedżera biura

Informacje dodatkowe:

Gotowy do użycia uszczelniacz jednoskładnikowy na podstawieo MS-polimerou dla uszczelniania spoin i pęknięć w pionowych i nachylonych konstrukcjach budowli. Łatwy do zastosowania ręcznie przez wyciskanie za pomocą specjalnego pistoletu. Utwardzany w wyniku reakcji chemicznej z wilgocią atmosferyczną. Po utwardzeniu uszczelniacz ma dobrą wytrzymałość i właściwości odkształcania oraz doskonałą adhezję do podstawowych materiałów budowlanych. Może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych.

Właściwości

 • Zgodność z normą EN ISO 16600 typ F, klasa 25LM
 • Może być stosowany metodą wtryskiwania w szerokim zakresie temperatur
 • Doskonała tiksotrotpowość, nie płynie w pionowych spoinach
 • Dobra przyczepność do betonu, metali, powłok organicznych, tworzyw sztucznych, drewna i szkła
 • Doskonała odporność na działanie czynników atmosferycznych, zwłaszcza w warunkach wilgotnych i gorących
 • Utrzymuje sprężystość w szerokim zakresie temperatur
 • Może być malowany jakimikolwiek farbami wodnymi dyspersyjnymi
 • Bezpieczny dla środowiska – nie zawiera izocyjanianów, silikonów i rozpuszczalników
 • Nie na zapachu
 • Prawie niekurczliwy

Charakterystyki techniczne

CharakterystykaWartość
Ogólne dane
WyglądBiała albo szara tiksotropowa masa, inne kolory na zamówienie
Rodzaj polimeruJednoskładnikowy MS-polimer, utwardzanie na zimno pod wpływem wilgoci z powietrza
OpakowanieFasowany w tuby z laminowanego plastiku o pojemności 600 ml. Dostarczany w kartonach zaopatrzonych w etykiety, po 15 tub w każdym
Gwarancyjny okres przechowywania12 miesięcy w zamkniętym nienaruszonym fabrycznym opakowaniu, w suchych pomieszczeniach magazynowych w temperaturze powyżej +30 ° C.
Właściwości uszczelniające
Tworzenie błony powierzchniowej≈ 40 minut przy 23 °C i wilgotności względnej 50 %
Szybkość utwardzania się2 do 3 mm/doba przy 23 °C i wilgotności względnej 50 %
Kurczliwość≤ 1 %
Szczelność≈ 1,5 kg/l
Sprężystość≥ 60 % (ISO 7389)
Charakterystyki wytrzymałości:GOST 21751-76(ISO 8339)
 • Warunkowa wytrzymałość na rozciąganie
≥ 1,3 MPa≥ 0,6 MPa
 • Wydłużenie względne w chwili rozciągania
≥ 450 %≥ 190 %
 • Moduł sprężystości przy 100% wydłużeniu
0,3 do 0,5 MPa≤ 0,4 MPa
Twardość wg Shore’a А≥ 25 (ISO 868)
Zakres temperatur stosowaniaod + 1 °С do + 50 °С
Zakres temperatur eksploatacjiod – 50 °С do + 70 °С
Charakterystyki spoiny (dla konstrukcji pionowych)
Dopuszczalne zniekształcenie (od wymiarów nominalnych)± 20 %
Głębokość spoinyod 5 do 15 mm
Szerokość spoinyod 10 do 30 mm
Stosunke szerokości do głębokości spoiny2 : 1

Urządzenie połączenia dylatacyjnego

Aby zapobiec tworzeniu się trzeciej płaszczyzny styku uszczelniacza z elementami konstrukcji spoiny należy zawsze stosować składniki przeciwadhezyjne lub uszczelki, takie jak, na przykład, wkładka z polietylenu piankowego. Radzimy wybrać rozmiar uszczelki z uwzględnieniem rzeczywistej szerokości spoiny, w celu ograniczenia głębokości warstwy uszczelniacza, osiągnięcia zalecanego stosunku szerokości i głębokości uszczelniacza i zmniejszenia zużycia materiału. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących optymalnej szerokości i głębokości spoin dla danego uszczelniacza.

Zastosowanie uszczelniacza w warstwie o grubości mniejszej niż minimalna zalecana zmniejsza trwałość uszczelnienia spoin. Przekroczenie zalecanej maksymalnej grubości uszczelniacza powoduje wysokie naprężenia wewnętrzne, które wywołują pęknięcia. Wąskie spoiny powinny zostać zwiększone za pomocą specjalnych narzędzi, aby osiągnąć zalecaną szerokość i głębokość. Zbyt szerokie spoiny, a także spoiny o porowatej, nietrwałej powierzchni należy obrobić odpowiednimi składnikami remontowymi.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia stykająca się z uszczeniaczem musi być trwała, czysta i sucha. Powierzchnia spoiny musi być oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń, które zmniejszają siłę przylegania uszczelniacza do powierzchni folii – z pyłu, cementu, resztek zaprawy cementowej, resztek stosowanego uprzednio materiału uszczelniającego, itp., zimą – ze śniegu, mrozu, oblodzenia. Powierzchnie czyszczone metalowymi szczotkami ręcznie lub za pomocą narzędzi elektrycznych są następnie przedmuchiwane sprężonym powietrzem. Miejsca zanieczyszczone olejem lub tłuszczem muszą koniecznie zostać odtłuszczone za pomocą odpowiednich rozpuszczalników według lokalnych norm. Świeże betonne podstawy powinny być sezonowane przez co najmniej 28 dni, aby zmniejszyć zawartość wilgoci do poziomu akceptowalnego. Aby sprawdzić jakość spoiny zaleca się przygotowanie testowej spoiny na placu budowy. Jeżeli mimo przestrzegania wytycznych dla przygotowania powierzchni przyleganie uszczelniacza do powierzchni jest niezadowalające, to konieczne jest stosowanie specjalnych metod przygotowania powierzchni.

Przygotowanie powierzchni
Przygotowanie powierzchni

Obliczenie zużycia uszczelniacza:
q = w × t × d/1000, gdzie
q – zużycie uszczelniacza (kg/metr bieżący)
w – szerokość spoiny (mm)
t – średnia grubość warstwy uszczelniacza (mm)
d – szczelność uszczelniacza (kg/l)

Aplikacja uszczelniacza

Przed nałożeniem uszczelniacza koniecznie zapoznaj się z odpowiednią instriukcją bezpieczeństwa i sprawdź, czy zostały spełnione wszystkie wymagania producenta. Upewnij się, że temperatura otoczenia w miejscu stosowania uszczelniacza mieści się w dopuszczalnym zakresie temperatur aplikacji. Uszczelniacz może być stosowany tylko w spoinach, które spełniają zalecane parametry i zostały przygotowane zgodnie z powyższymi wytycznymi. Aplikacja uszczelniacza do spoiny odbywa się przez wytłaczanie za pomocą odpowiedniej strzykawki (pistoletu). Umieść tubę z uszczelniaczem w cylindrze strzykawki, obetnij końcówkę tubę ze strony końcówki (nasady i zamknij cylinderi. Wybierz i zainstaluj końcówkę, która odpowiada wielkości spoiny. Przy aplikacji uszczelniacza końcówka strzykawki jest wprowadzany do spoiny uszczelniającej pod kątem 45°.

Wypełnienie pionowej lub skośnej spoiny jest wykonywane od góry do dołu. Poziome spoiny są wypełniane w kierunku ręki, która trzyma uchwyt strzykawki. Delikatnie i równomiernie wyciskaj uszczelniac do spoiny, unikając tworzenia się ubytków i pęcherzyków powietrza, szczelin i nacieków. Przy niskiej temperaturze uszczelniacz może mieć podwyższoną lepkość. W przypadku wykonywania prac z uszczelnienia w niskich temperaturach, zaleca się co najmniej jeden dzień przetrzymać opakowania z uszczelniaczem w ciepłym pomieszczeniu w celu ułatwienia wyciskania ze strzykawki. Natychmiast po wypełnieniuu spoiny należy wyrównać i usczelnić naniesiony uszczelniacz i nadać mu pożądany kształt za pomocą odpowiedniego narzędzia (szpachli) o odpowiedniej wielkości i konfiguracji. Narzędzie należy zwilżyć roztworem mydlanym, aby zapobiec przywieraniu uszczelniacza. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nanoszeniea roztworu mydlanego na dopiero co naniesiony uszczelniacz. Narzędzia należy oczyścić natychmiast po zakończeniu prac za pomocą dopuszczonych do użycia rozpuszczalników (zalecane są aceton lub benzyna lakowa). Nadmiar utwardzonej pasty usuwany jest mechanicznie.

Dopiero co naniesiony uszczelniacz musi być chroniony przed wpływem deszczu na okres czasu, który przekracza czas tworzenia się błony na powierzchni. Możliwe jest wykorzystanie folii polietylenowej, taśmy lub innego materiału, przy tym należy zapobiegać przywieraniu materiału ochronnego do naniesionego w spoinę uszczelniacza, a także zapobiegać uszkodzeniu przylegających powłok dekoracyjnych.