+48 158 141 140

standartpark

PUNKTOWE ODPROWADZANIE WODY. SERIA BASIC (STANDARDOWA)

Plastikowe wpusty ściekowe kształtują punktowe odprowadzanie wody na docelowym terutorium, przeznaczone są do lokalnego (punktowego) zbierania wody z powierzchni i dachów budynków (w przypadku obecności rynny). Wpust ściekowy zapobiega zanieczyszczeniu ściekającej wody podczas odprowadzania jej do gleby. Kraty i obramowania żeliwne wpustów ściekowych, kosze na śmieci i przegródki to dodatkowe części kompletujące. Punktowe odprowadzanie wody zachowuje zewnętrzne ściany budynków w suchości, zapobiega tworzeniu się wilgoci, niehigienicznych oparów, mchów i porostów.


LISTA SEKCJI

Plastikowe boksy ściekowe

Systemy odwadniające umozliwiają uniknięcie zanieczyszczenia wód opadowych podczas odprowadzania jej do gleby lub kanalizacji. Wpust ściekowy składa się z dwóch części, dzięki czemu można monitorować jego stan i czyścić w razie potrzeby. W konstrukcji elementu drenażu punktowego zapewniona jest pułapka na nieswieże powietrze, która zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Punktowe odprowadzanie wody 300х300 mm

Elementy składowe punktowego (lokalnego) odprowadzania wody serii Basic. Przeznaczone do instalacji w celu zbierania wody opadowej lub śniegowej z powierzchni i dachów budynków w przypadku obecności rynny spustowej.

  • Wpust ściekowy 300х300 mm
  • Kraty i pokrywy dla wpustów ściekowych 300х300 mm
  • Dodatkowe części kompletujące do wpustów ściekowych 300х300 mm

Punktowe odprowadzanie wody 400х400 mm

Wpusty ściekowe 400х400 mm, kraty ściekowe i dodatkowe elementy do wydajnego punktowego usuwania ścieków. Klasa obciążenia А-С (do 25 ton).

  • Wpusty ściekowe 400х400mm
  • Kraty i pokrywy do wpustów ściekowych 400х400 mm
  • Dodatkowe części kompletujące do wpustów ściekowych 400х400 mm

Punktowe odprowadzanie wody 500х500 mm

Wszystko do punktowego odprowadzania wody serii Basic 500х500 mm. Wpust ściekowy o dużych wymiarach i części kompletujące do niego do lokalnego usuwania wody z powierzchni, a także pod rynnami dachowymi.

  • Wpusty ściekowe 500х500 mm
  • Kraty i pokrywy do wpustów ściekowych 500х500 mm
  • Dodatkowe części kompletujące do wpustów ściekowych 500х500 mm

Plastikowy wpust ściekowy-piaskownik Spark

System punktowego odprowadzania wody (drenaż) o przeznaczeniu lokalnym zawiera plastikowe wpusty ściekowe do usuwania ścieków z powierzchni, a także z dachów budynków w przypadku podłączenia rynny. Wpust ściekowy może być dodatkowo wyposażony w kosz do zbierania śmieci i przegródkę – syfon. W razie potrzeby można zwiększyć wysokość wpustu ściekowego, ustawiając je na sobie.

Żeliwne wpusty ściekowe serii Basic klasy obciążenia B125

Żeliwne wpusty ściekowe o wysokiej trwałości wytrzymują obciążenia klas А-D. Mocowanie przegubowe kraty do obudowy chroni przed kradzieżą. Gwarancyjny okres eksploatacji – 5 lat.