+48 158 141 140

Staranna instalacja dobrze zaprojektowanego odwodnienia liniowego to najlepsze rozwiązanie, dzięki któremu podjazdy, chodniki i inne nawierzchnie wokół naszego budynku nigdy nie będą zalewane. Skuteczne, szybkie zbieranie tej wody to jednak nie wszystko. Dokąd ją odprowadzić? Nie zawsze odpowiedzieć na to pytanie będzie prosta. M.in. dlatego o wyposażeniu obiektu czy posesji w odwodnienie należy pomyśleć jak najwcześniej.

Odpowiednia kanalizacja rozwiązuje problem. Ale nie wszędzie jest

Choć pewna ilość wody jest niezbędna do prawidłowej pracy sieci kanalizacyjnej (dlatego ścieki są niekiedy rozrzedzane), to jej nadmiar, zwłaszcza pojawiający się skokowo, także jej nie służy. Zakazane jest więc w Polsce odprowadzanie wody opadowej do kanalizacji bytowej – obecnie, po zmianach ustawie Prawo wodne, nie ona już w dodatku statusu ścieków. Do tego przeznaczona jest deszczowa (zwana też burzową), można ponadto w tym celu korzystać z ogólnospławnej. Kto ma tego typu infrastrukturę w bezpośredniej bliskości użytkowanego obiektu, cały problem ma z głowy. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazuje, że każda działka powinna być w nią wyposażona. W wielu miejscach jest jednak zupełnie inaczej. Dopuszcza się więc wówczas następujące rozwiązania: odprowadzenie takiej wody na własny nieutwardzony teren, do zbiorników retencyjnych lub dołów chłonnych. Wykluczone jest natomiast powodowanie jej spływu (np. poprzez zmianę ukształtowania terenu) na sąsiednie posesje. Takie postępowanie naraża nas na kary administracyjne.

Zdecyduj, z czym współpracować będzie Twoje odwodnienie liniowe

Wodę odprowadzić trzeba – nie tylko z wszelkiego typu nawierzchni, ale i jak najdalej od budynku, bo niejednokrotnie jej nadmiar poprzez rozmakanie gruntu może prowadzić do jego nierównomiernego osiadania, a w konsekwencji poważnych uszkodzeń. Jednym z rozwiązań jest zbiornik, który może mieć formę oczka wodnego – wówczas będzie ciekawym elementem aranżacji ogrodu. Alternatywą, doskonałą zwłaszcza wtedy, gdy wykorzystujemy odwodnienie liniowe na poziomie gruntu, a nie zbieramy tylko wody z rynien, jest zbiornik podziemny, o konstrukcji zbliżonej do szamba – zastosowawszy pompę możemy cieszyć się zapasem darmowej wody do prac ogrodowych.

Jeśli jednak zbierać jej nie chcemy, trzeba odprowadzić ją do gruntu. Do tego celu możemy wykorzystać drenaż rozsączający, czyli system perforowanych rur ułożonych w geowłókninie i warstwie żwiru. Nie ma problemu, jeśli podłoże jest odpowiednio chłonne. W innym wypadku musimy dokopać się do warstwy przepuszczalnej budując z betonowych kręgów studnię chłonną. Jej dno powinno znajdować się przynajmniej ok 1,5 m powyżej poziomu wód gruntowych. Zastosowanie odpowietrzenia sprawi, że urządzenie będzie sprawnie działać nawet przy intensywnym opadzie. Z nadmiarem wody opadowej zawsze można więc sobie skutecznie poradzić. Zwłaszcza wykorzystując wysokiej jakości elementy firmy Standartpark!