+48 158 141 140

standartpark

GEOKRATA

Geokrata objętościowa – elastyczna komórkowa konstrukcja, wykonana z taśm polimerowych o grubości 1,5 mm, które są ze sobą połączone naprzemiennie. Po złożeniu geokrata stanowi kompaktowy moduł. Do mocowania geokraty stosowane są kotwie w kształcie litery L ze stali lub tworzywa sztucznego. Komórki są wypełniane ziemią, tłuczniem, piaskiem lub betonem. Zastosowanie: stoki i brzegi zbiorników wodnych, parkingi,, drogi o słabym fundamencie, koleje


LISTA SEKCJI

Geokrata ГР-30/5

Parametry:
Artykuł:8750
Wymiary komórki (WysхDługхSzerxGrub):50x210x210x1,5
Klasy obciążenia:A15 – A15

Obszary zastosowania:

Geokrata ГР-30/10

Parametry:
Artykuł:8710
Wymiary komórki (WysхDługхSzerxGrub):100x210x210x1,5
Klasy obciążenia:A15 – C250

Obszary zastosowania:

Geokrata ГР-30/15

Parametry:
Artykuł:8730
Wymiary komórki (WysхDługхSzerxGrub):150x210x210x1,5
Klasy obciążenia:A15 – C250

Obszary zastosowania:

Geokrata ГР-30/20

Parametry:
Artykuł:8720
Wymiary komórki (WysхDługхSzerxGrub):200x210x210x1,5
Klasy obciążenia:A15 – C250

Obszary zastosowania:

Zakotwienia do geokraty

Parametry:
Artykuł:8970, 8971
Materiał:plastik

Geokrata jest szeroko stosowana do wzmacniania gruntów w transportowej, hydrotechnicznej i innych dziedzinach nowoczesnego budownictwa. Ze względu na dużą nośność i stosunkowo niskie deformacje geokrata może być stosowana do:

  • zamocowania poduszki różnych rodzajów nawierzchni drogowej
  • umocnienia skarp i mocowania zboczy o podwyższonej stromości
  • wzmocnienia strefy przybrzeżnej zbiorników wodnych oraz łożysk małych rzek
  • mocowania stoków stożków kolei
  • budowy murów oporowych

Podstawowe zalety geokraty

  • odporność na promieniowanie UV i wpływ wód podziemnych (poprzez neutralność do środowiska kwasowo-zasadowego);
  • mała waga i kompaktowe opakowanie;
  • oszczędność materiału i znaczne zmniejszenie zakresu prac ziemnych;
  • zastosowanie we wszystkich dziedzinach budownictwa.

Zastosowanie geokraty znacznie zmniejsza koszty budowy i zwiększa niezawodność konstrukcji.

Konstrukcja geokraty

Geokrata ma postać konstrukcji komórkowej z taśm polietylenowych o grubości 1,5 mm, połączonych ze sobą naprzemiennie, przyspawanych spoinami o wysokiej wytrzymałości. Podczas rozciągania w płaszczyźnie roboczej tworzy się stabilny poziomo i pionowo szkielet, który jest przeznaczony do mocowania wypełniacza (gleba, piasek kwarcowy, beton, itp.)

Materiał, z którego wykonana jest geokrata, jest neutralny dla agresywnych środowisk, nietoksyczny, odporny na promieniowanie UV, odporny na środowisko glebowe, na wpływ słodkiej i słonej wody. Dzięki tym właściwościom geokrata zachowuje swoje charakterystyki przez wiele lat użytkowania.

Transportowana jest w postaci składanej i zajmuje małą objętość.

Instalacja geokraty

Montaż geokraty na powierzchniach zboczy wykonywany jest za pomocą kotew w kształcie litery L 12-16 mm i o długości 0,5-1,2m wykonanych ze stali lub z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Kotwy są zainstalowane wzdłuż konturu każdej geokraty, aby zapewnić jej prawidłowe rozciąganie w postaci prostokąta.

Pomiędzy geokratami oraz powierzchnią gleby (w przypadku napełniania szkieletu tłuczniem) układana jest warstwa rozdzielająca i drenażowa z geowłókniny o gęstości 200-400 g/m.

Jako wypełniacz komórek geokraty stosowane są ziemia, tłuczeń i beton o odporności na mróz nie niżej M200 poniżej.

Charakterystyki techniczne
Wymiary modułu:szerokość od 2,45 m do 2,60 m
długość od 5,75 m do 12,45 m
wysokość od 0,05 m do 0,2 m
Płaszczyzna w stanie rozciągniętym:14,58 m2
Nominalna grubość taśmy:1,5 mm (+/- 0,1 mm)
Przekątna komórki, m0,2 m; 0,3 m; 0,4 m; 0,6 m
Waga modułu, kgod 6 kg do 32 kg
Obciążenie zrywające taśmy:Nie mniej 40kN/m. m.b.
Wydłużenie przy zerwaniu, %50
Obciążenie zrywające spoiny:Nie mniej niż 50% trwałości taśmy
Temperatura montażu:od -40 do +60 °С